Deniz Grafik Matbaa

Fatura ve Resmi Evraklar

Fatura ve Resmi Evraklar

 
Deniz Grafik Matbaa Katalog

DENİZ GRAFİK MATBAA, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI NEZDİNDE 2317 NO'LU ANLAŞMALI BİR MATBAADIR. TÜM RESMİ EVRAKLARIN BASIMINA VE DAĞITIMINA YETKİLİDİR.

FATURA SEVK IRSALIYESI-GIDER PUSULASI-PERAKENDE SATIŞ FİŞİ-SERBEST MESLEK MAKBUZU-TAŞIMA İRSALIYESİ-YOLCU TAŞIMA BILETİ-TAHSİLAT MAKBUZU-REÇETE-DİPKOÇANLI GİRİŞ BİLETİ-ADISYON-İRSALİYELİ FATURA-DÖVIZ ALIM BELGESI-DİPKOÇANLI PERAKENDE SATIŞ FİŞİ-AMBAR TESELLÜM FİŞİ-ADISYON TIPI PERAKENDE SATIŞ FIŞI-DÖVIZ SATIM BELGESI-SIGORTA KOMISYON GİDER BELGESI-ÖDÜNÇ SÖZLEŞMESI ÖZEL FATURA-FATURA/ÇEK-DIPKOÇANLI YOLCU TAŞIMA BILETI-SIGORTA POLIÇELERI EK BELGELER (ZEYILNAMELER)
 
A4 TAM BOY-A5 YARIM BOY-TUTKALLI-PERFORAJLI

Fatura, satıcı firma tarafından alıcı firma adına tanzim edilen, mal veya hizmetin satıldığını gösteren bir belge olup şu özelliklerde olması gerekir.

 • Düzenlendiği dilde fatura başlığı,

 • Hazine Bakanlığı Mührü
 • Anlaşmalı Matbaa Seceresi 
 • Nüsha sayısı
 • Satıcı ve alıcı firmanın ticari ismi/ünvanı, adresi, kaşesi, imzası, ve fatura miktarının, örneğin katma değer vergisi için, vergi kayıt numarası,
 • Faturanın numarası 
 • Faturanın düzenlenme tarihi,
 • Malın tam tanımı ve miktarı,
 • Birim fiyatı ve toplam fiyatı,
 • Teslim şekli,
 • Ödeme şekli,
 • Ödemenin ne kadarının ne çeşit vergi olduğu (vergi miktarının vergiyi alan ülke para birimiyle belirtilmesi de genellikle şart koşulur).

Fatura ve Resmi Evraklar Referanslarımız

Tümünü Gör
Deniz Grafik Matbaa Fatura ve Resmi Evraklar
Deniz Grafik Matbaa Fatura ve Resmi Evraklar
Deniz Grafik Matbaa Fatura ve Resmi Evraklar
Deniz Grafik Matbaa Fatura ve Resmi Evraklar
Deniz Grafik Matbaa Fatura ve Resmi Evraklar
Deniz Grafik Matbaa Fatura ve Resmi Evraklar